مقالات

نصب حفاظ شاخ گوزنی، روش ها و اصول آن

اصول نصب حفاظ شاخ گوزنی

نصب اصولی حفاظ شاخ گوزنی از اهمیت بالایی برخوردار است به طوری که می توان گفت نصب حفاظ شاخ گوزنی پروسه ی مهمی از پروژه ی حفاظ شاخ گوزنی از خرید تا اجرای آن می باشد.

اصول نصب حفاظ شاخ گوزنی

اهمیت مقوله نصب اصولی حفاظ شاخ گوزنی بر روی دیوار تا جایی است، که می توان گفت نصب حفاظ شاخ گوزنی پروسه ی مهمی از پروژه حفاظ شاخ گوزنی از خرید تا اجرای آن می باشد.

برای درک بهتر این موضوع باید گفت، هر اندازه یک محصول حفاظ شاخ گوزنی از کیفیت بالا در ساخت برخوردار باشد، اما روش نصب و اجرای آن بر روی دیوار از اصول و استانداردهای لازم پیروی نکند، کارایی حفاظ شاخ گوزنی را تحت شعاع قرار داده و از نقش بازدارندگی آن می کاهد.

یک حفاظ شاخ گوزنی ایده آل حفاظی است که به همراه کیفیت در ساخت از روش نصب اصولی در اجرای آن پیروی می شود.
پیش از اجرای نصب حفاظ شاخ گوزنی بر روی هر نوع دیوار، سطح دیوار نیازمند آماده سازی برای نصب حفاظ شاخ گوزنی است که به آن زیرسازی گفته می شود. زیرسازی مهم ترین بخش نصب و اجرای حفاظ شاخ گوزنی بر روی تمامی سطوح دیوارهاست.

 

زیرسازی چیست؟

 

زیرسازی قبل از نصب حفاظ

زیرسازی سطح دیوار قبل از نصب حفاظ

 

زیرسازی به معنای ایجاد سطوح فلزی نیرومند و فرو رفته در سطح دیوار در فاصله های معین و نزدیک به یکدیگر است، که نرده های حفاظ شاخ گوزنی بر روی آن سوار و به هم متصل می گردد.

نکته:

هر اندازه سطوح فلزی ایجاد شده بر روی سطح دیوار از مقاومت بالاتری برخوردار بوده و به اصطلاح محکم تر در داخل دیوار قرار گرفته باشند، ایستادگی نرده های حفاظ شاخ گوزنی بر روی دیوار پس از نصب نیز به مراتب بیشتر بوده و در برابر فشار و تکان های وارده از خود مقاومت بیشتری نشان می دهد.

از این رو به سازندگان و معماران ساخت بنا و به اشخاصی که در حال ساخت بنای خود هستند توصیه می شود، برای استحکام هر چه بیشتر نرده های حفاظ بر روی دیوار اقدام به قراردادن و جاسازی تیرک های فلزی در درون دیوار پیش از نصب حفاظ باشند. به گونه ای که 20 تا 30 سانتی متر در داخل دیوار در درون بتن قرار گیرند و قسمت بالایی آن از دیوار بیرون آمده باشد.

این کار میبایست در فاصله هایی از 1 متر تا حداکثر 2 متر از یکدیگر در طول سطح دیوار تکرار شود. این روش در واقع استاندارد ساخت دیوار برای نصب نرده های حفاظ بر روی دیوار به شمار می رود. به طوری که پس از اتصال نرده ها به این تیرک ها، نرده و دیوار به صورت یکپارچه درآمده و جزئی از یکدیگر به حساب می آیند.

در ادامه به روش های زیرسازی برای نصب حفاظ شاخ گوزنی و آشنایی با انواع سطوح دیوارها برای اجرای نصب حفاظ بر روی آنها آشنا می شویم.

در آغاز اجرای زیرسازی برای نصب هر حفاظ شاخ گوزنی، نیازمند شناخت سطح دیوار برای اجرای حفاظ شاخ گوزنی بر روی آنها هستیم. سطوح دیوارها از لحاظ نوع روش نصب از یکدیگر متمایز هستند و هر یک نیازمند روش خاص خود در اجرا می باشند.

سطوح مختلف دیوارها برای اجرای زیرسازی و نصب حفاظ شاخ گوزنی

1- دیوارهایی با پوشش سنگ درپوش یا آب چکان
2- دیوارهایی بدون پوشش سطح بالایی (تنها بلوک یا آجر چین)
3- دیوارهایی با پوشش ورق فلشینگ
4- دیوارهایی با پوشش سطح بتن

1- دیوارها با پوشش سنگ درپوش :

بیشتر دیوارهای کشور دارای چنین پوششی می باشد. برای نصب حفاظ شاخ گوزنی بر روی این نوع از دیوارها می بایست هر یک متر از سطح دیوار را مته زده و تعدادی سوراخ برای قرار دادن و کوباندن پیم های قوی (معمولا پیم هایی که از میلگرد 10 میلیمتر می باشند و حدود 15 سانتی متر طول دارند. ترجیحا نوک تیز) ایجاد نمود. و پیم ها در درون سوراخها به خوبی با استفاده از پوتک جا زد.
سپس این پیم ها را به قطعه فلزی معمولاً پروفیل 20*30 یا 20*40 به طول 15 سانتی متر از دو طرف پروفیل جوش داد.

این روند در طول تمامی سطح دیوار به فاصله یک متر از یکدیگر باید تکرار گردد. به طور مثال اگر طول دیوار 50 متر باشد تعداد 50 عدد از این نوع جاسازی صفحه بر روی سطح دیوار باید انجام گردد.

نکته :

به جای پروفیل های 20*30 یا 20*40 پیشنهادی ناوک حفاظ می توان از پروفیل هایی با ابعاد دیگر یا حتی نبشی یا ناودانی نیز استفاده نمود. استفاده از پروفیل برای زیر سازی معمول و مرسوم تر از نبشی یا ناودانی است. اما بهترین قطعه برای ایجاد سطح فلزی بر روی دیوار استفاده از ناودانی قوی به شکل ᴨ رو به پایین است. که بیشترین مقاومت را در برابر فرسایش و خوردگی دارد اما قیمت نسبتا بالایی نسبت به پروفیل داراست.

بعد از زیرسازی، نرده های حفاظ شاخ گوزنی که به صورت پیش ساخته به طول 2 متر هستند، بر روی این سطوح فلزی ایجاد شده قرار گرفته و با استفاده از جوش به آنها متصل می گردد.

نکته:

فاصله ی هر یک از این صفحه های ایجاد شده از هم یک متر است. و هر نرده حفاظ پیش ساخته 2 مترطول دارد. در زیر هر حفاظ پیش ساخته 2 متری 2 عدد از این صفحات باید قرار گیرد. برای این کار در آغاز زیر سازی، نیم متر از ابتدای دیوار را رها کرده و نخستین زیرسازی را انجام دهید. و به فاصله ی یک متر از هم سطوح را ایجاد کنید تا بهترین حالت برای نصب هر حفاظ 2 متری ایجاد شود .

ایجاد فاصله ایمن

ایجاد فاصله ایمن

ایجاد فاصله ایمن

سطوح زیرسازی باعث ایجاد فاصله میان پروفیل کف نرده های حفاظ، با سطح بالایی دیوار بین 2 تا 3 سانتی متر می شود که این خود یک حالت آب چکان و ایمن برای پروفیل در شرایط بارانی و رطوبتی برای حفاظ ایجاد می کند. که از پوسیدگی و خوردگی پوشش کف نرده تا حد زیادی جلوگیری می نماید.

2- دیوار بدون پوشش سطح (تنها بلوک یا آجر چین)

این نوع دیوارها سنگ درپوش بر روی آنها قرار داده نشده است و یا به پایان نرسیده اند، اما کارفرما خواهان اجرا و نصب حفاظ شاخ گوزنی بر روی آنهاست .این در شرایطی است که هنوز سطح محکم و بتونی برای زیر سازی و قرار گیری نرده ها بر روی آنها بوجود نیامده است.

برای انجام این کار می بایست به فاصله هر 1 متر حفره ای به عمق 20 سانتی متر بر روی سطح دیوار ایجاد کرد، و سپس پایه های تیرک هایی را که به شکل حرف لاتین T هستند را در درون آنها قرار داد و سپس درون آنها را با بتن پر نمود .و پس از خشک شدن بتن می توان نرده های حفاظ را به این سطوح متصل نمود .

این بهترین روش برای نصب نرده های حفاظ بر روی این دسته از دیوارهاست که هنوز اتمام سطح بالای آن به پایان نرسیده است یا به کل به این شکل می باشند .

3- دیوار با پوشش سطح فلشینگ

دسته ای دیگری از دیوارها وجود دارند که سطح بالایی آن با ورق فلشینگ پوشش داده شده، برای نصب نرده های حفاظ بر روی این سطح از دیوارها از آنجاییکه ورق فلشینگ سطح بتونی دیواره ها را کاملاً پوشانده و از دسترس خارج کرده، در صورت قوی بودن خود ورق فلشینگ، یعنی ضخامت ورق بیش از 2 میلیمتر باشد، خود ورق فلشینگ را از طرفین با استفاده از مته زدن دیوار و کوباندن پیم های قوی به دیوار به فاصله های نزدیک به پین ها جوش داده و ورق فلشینگ را به دیوار محکم متصل کرده و بر روی همان ورق فلشینگ اقدام به نصب نرده های حفاظ ها نمود.

نکته :

برای ایجاد حالت آب چکان بر روی فلشینگ می توان قطعات فلزی معمولاً پروفیل های 20*20 به بالا با طول 15 سانتی متر میان کف هر حفاظ 2 متری و فلشینگ قرار داده و به یکدیگر متصل نمود.

اگر ضخامت ورق فلشینگ کمتر از 2 میلیمتر بود یا در اصطلاح ورق ضعیف باشد دیگر نمی توان از این روش استفاده نمود. برای نصب نرده های حفاظ بر روی فلشینگ با این ضخامت ورق، می بایست به فاصله هر یک متر ورق فلشینگ را با استفاده از دستگاه سنگ فرز برش داده و یک مربع (بسته به عرض سطح دیوار با ابعاد 15 تا 20 سانتی متر ) ایجاد نمود.

سپس سطح بتنی قابل دسترس شده را تا عمق 20 تا 30 سانتی متر تراش داده و یک حفره برای قرار گیری قطعه ی فلزی قوی به شکل حرف لاتین T ایجاد کرد و این کار را به فاصله هر یک متر در طول دیوار انجام داد. سپس پایه تیرک ها را در درون حفره ها قرار داده و اقدام به پر کردن حفره ها با استفاده از بتن نمود.
و پس از خشک شدن بتن، نرده های حفاظ را به سطوح محکم ایجاد شده متصل کرد.

4- دیوارهایی با پوش سطح بتن

دیوارهایی نیز هستند که سطح آنها با استفاده از قالب های بتن ریزی، بتن شده اند و لبه های آن از دیوار بیرون آمده اند این نوع از سطوح دیوار به دلیل سختی و ضخامت مناسب بتن می توان زیرسازی محکمی را بر روی سطح آن انجام داد.

در این سطوح به مانند سطوحی که دارای سنگ درپوش هستند نصاب اقدام به مته زدن در سطح بتن نموده و پیم های قوی معمولاً همان میلگردهای به قطر 10 میلیمتر و طول 15 سانتیمتر را در سوراخ های ایجاد شده با ضربه قرار می دهد. و مابین دو پیم کار گذاشته شده یک قطعه فلزی مناسب که معمولاً می توان پروفیل هایی با ابعاد 20*30 یا 20*40 یا از دیگر آهن آلات همچون ناودانی و یا نبشی انتخاب کرد قرار داده و با استفاده از جوش آنها را به خوبی به هم متصل نمود.

این کار به فاصله هر یک متر از هم در طول سطح دیوار تکرار می گردد. وسپس نرده های حفاظ بر روی آنها سوار و به آنها متصل می گردند .

اجرا و نصب نرده حفاظ بر روی سطح دیوار

بعد از کار گذاشتن صفحات در تمامی انواع سطوح از دیوارها، نوبت به قرار دادن نرده های حفاظ شاخ گوزنی بر روی این صفحات محکم می باشد. در زمان اجرای نرده حفاظ بر روی دیوار باید دقت داشت که هندسه حفاظ چگونه است. برخی از تولیدات حفاظ دارای جهات پشت و رو می باشند که باید سمت حفاظ را در تمامی پروژه در نظر داشت .

در زمان قراردادن حفاظ بر روی صفحات زیر سازی ،نرده حفاظ می بایست کاملاً عمود به دیوار قرار داده شود و سپس به صفحات متصل گردد.

بعد از نصب نخستین حفاظ 2 متری نرده بعدی علاوه بر اتصال به صفحات زیرین می بایست شاخه های کناری آن به شاخه های نرده ی نخست به خوبی با استفاده از جوش متصل شود و این کار در تمامی طول پروژه باید رعایت گردد. تا نرده های حفاظ حالت یکپارچگی داشته باشند.

خلاصه نصب

در نهایت یک نصب ایده آل حفاظ شاخ گوزنی دارای رعایت اصولی به شرح زیر می باشد :

1- آگاهی از نوع زیرسازی نسبت به سطح دیوار و استفاده از روش مختص به آن سطح
2- زیرسازی اصولی در تمامی طول سطح دیوار
3- رعایت فاصله ی آب چکان از کف نرده حفاظ نسبت به سطح دیوار
4- قرار دادن صحیح نرده حفاظ نسبت به هندسۀ حفاظ و عمود کامل به دیوار
5- اتصال قوی هر نرده حفاظ از کف و از شاخه های کناری به نرده های دیگر
6- چک کردن نرده ها در برابر فشار بعد از نصب و مشخص کردن آسیب های ممکنه و برطرف نمودن آن

نکته :

در دیوارهایی با طول زیاد سنگینی نرده های حفاظ ممکن است باعث ایجاد لمبر(لرزش نرده های حفاظ) در طول حفاظ شود که با فشار آوردن به نرده و تکان دادن آن بیشترین فشار ممکن به زیرسازی و جدا شدن صفحات زیر سازی شده وارد می آورد .

برای حل این مشکل می بایست در فواصل معین اقدام به قراردادن قطعاتی به صورت مورب یا کج یا به اصطلاح عموم لچکی کرد و نقطه اتصال آن به سطح دیوار را با استفاده از مته و قرار دادن پیم محکم نمود .

در کل اجرای نرده حفاظ بر روی سطح دیوار بسیار مهم و کلیدی ست و نوع اجرا و کیفیت آن، میزان کارایی نرده حفاظ را بر روی دیوار تعیین می نماید.

از این رو باید توجه داشت، در اجرای نرده حفاظ بر روی دیوار تمامی اصول نصب با توجه به نوع پوشش دیوار رعایت شود تا کارایی حفاظ در طولانی مدت بر روی دیوار تضمین گردد.

پاسخ سوالات شما...

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *