نمونه کار درختی ارتفاع 100 سانتی 01
نمونه کار درختی ارتفاع 100 سانتی 02
نمونه کار درختی ارتفاع 100 سانتی 03
نمونه کار درختی ارتفاع 100 سانتی 04

شاخ گوزنی مدل درختی

نمونه کار شماره 2 (شاخ گوزنی مدل درختی ارتفاع 100cm)
نوع پروژهآپارتمانی
متراژ30 متر
ارتفاع شاخ گوزنی100 سانتی متر
رنگمشکی الکترواستاتیک
طراحناوک حفاظ
مواد اولیهمیلگرد ساده 12 میلیمتر.میلگرد خاردار
مدت زمان نصب1 روز کاری