میل گرد خاردار

میلگرد خاردار چیست؟ (بررسی نکات مربوط به انواع میلگرد)

در این مقاله به بررسی نکات مربوط به انواع میلگرد، و به خصوص میلگرد انحصاری ناوک حفاظ  ( میلگرد خاردار) پرداخته شده است. تا انتهای مقاله...

ادامه مطلب